Inperking coronavergoeding bij overheidsopdrachten? (De Groote – De Man)

Auteur: Stijn Mans (De Groote – De Man)

Publicatiedatum: 28/10/2020

De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben o.a. een impact op de activiteiten van aannemers. Bij overheidsopdrachten bestaat er een specifieke regeling (art. 38/9 KB 14.01.2013) waarop aannemers beroep kunnen doen bij onvoorziene omstandigheden met gevolgen zoals schade of een langere uitvoeringstermijn.

Voor onvoorziene omstandigheden die te wijten zijn aan de coronacrisis zou hier echter verandering in kunnen komen.

Wetsvoorstel wil schadevergoeding aannemers wegens coronacrisis inperken

Er is een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor aannemers bij overheidsopdrachten in te perken. Specifiek voor wat opdrachten betreft die wegens de coronacrisis niet langer of met vertraging doorgaan of waar er een andere vorm van schade is.

De achterliggende reden is dat het niet redelijk zou zijn om deze schade en extra kosten hoofdzakelijk ten laste te leggen van de aanbesteder. Daarom ligt het voorstel op tafel om de schadevergoeding te beperken tot een eenmalige en forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de waarde van de nog uit te voeren prestaties.

Hoe staat het nu met dit wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel werd ingediend in juli. Eind augustus reageerde de Raad van State met een kritisch advies over het wetsvoorstel. Daarin stelt die zich ernstige vragen bij de retroactieve werking die in het voorstel staat. Het voorstel zou immers een regeling met terugwerkende kracht willen die geldt vanaf 18.03.2020.

Op dit moment zijn er nog geen verdere beslissingen genomen over het wetsvoorstel, maar onze experts Vastgoed volgen dit op de voet.

Lees hier het originele artikel