Hoe zit het ook alweer, omgaan met een inschrijver die kartelafspraken heeft gemaakt? (Loyens & Loeff)

Auteur: Claire Lombert (Loyens & Loeff)

Publicatiedatum: 20/11/2018

Mr. Claire Lombert (Senior Associate Loyens & Loeff) wijst in een post op LinkedIn op een zeer recent arrest van het Hof van Justitie.

Een inschrijver die kartelafspraken heeft gemaakt, mag bewijzen dat hij inmiddels maatregelen heeft getroffen en weer betrouwbaar is. Als het bewijs toereikend is, kan de inschrijver niet worden uitgesloten. Een inschrijver moet o.a. aantonen dat hij actief heeft meegewerkt aan het onderzoek van de mededingingsautoriteit (art. 2.87a Aanbestedingswet Nederland).

Bewijs van betrouwbaarheid

In een arrest van 24 oktober 2018 gaat het Hof van Justitie in op het bewijs van betrouwbaarheid. Een mooie gelegenheid om enkele handvatten onder elkaar te zetten:

  • Het bewijs van betrouwbaarheid hoeft niet al bij de inschrijving verstrekt te worden, maar kan op verzoek van de aanbesteder worden overgelegd
  • Een inschrijver moet alle relevante gegevens verstrekken die nodig zijn voor beoordeling
  • Dat betekent dat een aanbesteder de inschrijver mag vragen om het besluit van de mededingingsautoriteit
  • Als het besluit van de mededingingsautoriteit onvoldoende informatie bevat over de door de inschrijver getroffen maatregelen die herhaling moeten voorkomen, mag een aanbesteder om extra bewijs vragen
  • Als op een inschrijver een clementiemaatregel is toegepast, mag de inschrijver niet worden uitgesloten. Dat staat bij in Nederland in de Aanbestedingswet (art. 2.87 lid 2 sub c jo. 4.7 lid 1 sub c en d Aw) en wordt nu ook door het Hof bevestigd.

Kortom, een inschrijver met een mededingingsovertreding op zijn kerfstok moet niet alleen met de mededingingsautoriteit maar ook met de aanbesteder actief meewerken om het herstel van zijn betrouwbaarheid te bewijzen.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie van 24 oktober 2018