Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Overheidscontracten: de impact van Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen)

Webinar op 7 oktober 2022

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

3 Webinars on demand

Europese sancties tegen Rusland inzake overheidsopdrachten (FOD Beleid en Ondersteuning)

Auteur: FOD Beleid en Ondersteuning

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland. Deze sancties zijn geformaliseerd in Verordening (EU) nr. 833/2014 en sommige ervan hebben rechtstreeks betrekking op overheidsopdrachten.

Het Koninklijk besluit van 14 juli 2022 (PDF, 363.82 KB) wijst de bevoegde autoriteit aan en bepaalt de procedure voor verzoeken om afwijking. Het trad in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2022.

Er werden richtlijnen opgesteld om aanbesteders te begeleiden bij deze afwijkingsprocedure.

Bron: FOD Beleid en Ondersteuning