Europese overheidsopdrachten gaan elektronisch vanaf 18 oktober! (EQUAL Partners)

Auteur: EQUAL partners

Publicatiedatum: 17/10/2018

Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer het bedrag van het contract minstens gelijk is aan de Europese drempelwaarden.

Ter herinnering:

In klassieke sectoren gelden de volgende drempelwaarden:

Werken ≥ 5.548.000 euro
Leveringen ≥ 221.000 euro (144.000 euro voor de federale aanbestedende diensten)
Diensten ≥ 221.000 euro (144.000 euro voor de federale aanbestedende diensten)
Sociale en andere specifieke diensten (hoofdstuk 6) ≥ 750.000 euro

 

In speciale sectoren gelden de volgende drempelwaarden:  

Werken ≥ 5.548.000 euro
Leveringen ≥ 448.000 euro
Diensten ≥ 448.000 euro
Sociale en andere specifieke diensten (hoofdstuk 6) ≥ 1.000.000 euro

 

Aanbesteders die nog geen toegang zouden hebben tot een dergelijk platform, kunnen gebruikmaken van het e-Tendering-platform van FOD BOSA (DG Accountant en Procurement). Dit platform is terug te vinden op de website van de FOD.

Bron: Artikelen 14 en 193 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2017

Lees hier het originele artikel