Coronavirus update: geen boetes of sancties bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten te wijten aan COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers en Kris Lemmens (Schoups)

Publicatiedatum: 18/03/2020

In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, zoals bijkomend nog verstrengd op 17 maart 2020, bevestigde de federale overheid geen boetes of sancties te zullen opleggen aan opdrachtnemers van federale overheidsopdrachten, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19.

Deze maatregel ter ondersteuning van bedrijven tegen de economische gevolgen van COVID-19 is vooralsnog enkel bevestigd voor opdrachten die worden uitgevoerd voor de federale overheid. Er mag evenwel redelijkerwijze worden verwacht dat ook andere overheden en publiekrechtelijke instellingen dit voorbeeld zullen volgen.

Lees hier het originele artikel