>, Vennootschapsrecht>De tijdelijke handelsvennootschap verdwijnt op 1 mei 2019: impact op de bouwsector? (LegalNews.be)

De tijdelijke handelsvennootschap verdwijnt op 1 mei 2019: impact op de bouwsector? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/03/2019

Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap of THV.

De THV als vehikel bij bouwwerken

Die vennootschapsvorm kwam nochtans vaak voor bij aanneming van bouwwerken, denk maar aan de talrijke aanplakbiljetten in het Vlaamse landschap bij meestal grote projecten met de namen van verschillende aannemers en de vermelding THV.

Bij heel wat projecten verenigden aannemers zich in een THV, die geen rechtspersoonlijkheid had, waar onbeperkte aansprakelijkheid de regel was en die een handelskarakter had.

Die THV was uiteraard tijdelijk en beperkt in tijd of voor één project.

Maar door de inwerkingtreding van de wet op de hervorming van het ondernemingsrecht was het al niet een tijdje niet meer relevant of een vennootschap een commercieel doel of commerciële activiteiten had. Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen werd door die wet immers afgeschaft.

De reden voor de verdwijning van de THV

In het wetsontwerp van de nieuwe vennootschapswet vertelt de memorie van toelichting ons de reden: ‘Er wordt slechts één vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid behouden: de maatschap. Dankzij haar flexibele aard kan zij worden aangepast tot een tijdelijke maatschap (de vroegere tijdelijke handelsvennootschap) of stille maatschap (de vroegere stille handelsvennootschap). In werkelijkheid zijn die laatste twee vormen van handelsvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid niet langer relevant sinds in 1995 een einde is gesteld aan de theorie van de “cadres légaux obligatoires” en aan de mogelijkheid om in algemene zin een overeenkomst van vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid te sluiten, zelfs met commercieel voorwerp. Onder het nu bestaande regime is de tijdelijke handelsvennootschap louter een maatschap opgericht ten behoeve van een welbepaalde verrichting, en is de stille handelsvennootschap louter een verborgen maatschap die handelt via een lasthebber die optreedt in persoonlijke naam maar voor rekening van de vennootschap, zoals een commissionair (zijn beherend/werkend vennoot).’

De maatschap: een nieuw vehikel voor bouwprojecten?

De memorie van toelichting van de nieuwe vennootschapswet laat geen twijfel ‘Wat de personenvennootschappen betreft, blijft enkel de maatschap als basisvorm behouden. Zij kan “stil” zijn in die zin dat zij kan worden bestuurd door een zaakvoerder die in eigen naam optreedt zonder het bestaan van de vennootschap of de naam van de vennoten kenbaar te maken, of “tijdelijk”, bijvoorbeeld doordat ze wordt aangegaan om een bepaalde werf te realiseren. Hierdoor worden de stille vennootschap en de tijdelijke vennootschap als aparte rechtsvormen overbodig. De maatschap kan rechtspersoonlijkheid verkrijgen waardoor zij een vennootschap onder firma (VOF) wordt of, indien er stille vennoten zijn, een commanditaire vennootschap (CommV).

 

Studiedag ‘Aannemingsrecht: 4 actuele topics’ (donderdag 14 november 2019 in Antwerpen of vrijdag 22 november 2019 in Gent)

Tijdens de studiedag ‘Aannemingsrecht: 4 actuele topics’ komen de verschillende facetten van het aannemingsrecht aan bod. In de eerste plaats wordt het gerechtelijk deskundigenonderzoek anno 2019 besproken (na de Potpourri- en andere wetten). Daarna volgen enkele actuele topics en een overzicht van (recente) rechtspraak. Wat betreft de aannemingscontracten komen de opmerkelijke verschillen en gelijkenissen tussen het privaat aannemingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid.

Alle deelnemers aan deze studiedag ontvangen het gloednieuwe boek Handboek aannemingsrecht van meester Frank Burssens dat een grondig en geactualiseerd overzicht geeft van het Belgische aannemingsrecht.

Sprekers zijn:

Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest en gastprofessor KULeuven
Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups en Instituut voor Contractenrecht KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

Meer info over deze studiedag

2019-09-07T12:38:32+00:00 13 maart 2019|Categories: Bouwrecht - Vennootschapsrecht|Tags: , |