>>, Vennootschapsrecht>Kan de rechter binnenkort voorkeur geven aan de procedure van gerechtelijke ontbinding in plaats van het faillissement uit te spreken? (LegalNews)

Kan de rechter binnenkort voorkeur geven aan de procedure van gerechtelijke ontbinding in plaats van het faillissement uit te spreken? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 21/12/2020

Op 21 oktober 2020 werd door dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarvoor het nu wachten is op het advies van de Raad van State.

Tal van faillissementen betreffen rechtspersonen in onbeheer, die niet meer over activa beschikken, geen personeel (meer) tewerkstellen, om wie niemand zich nog bekommert en die best kunnen verdwijnen om te voorkomen dat zij voor ongewenste doeleinden zouden worden gebruikt.
Het is dus raadzaam – voornamelijk in het geval van een lege “doos” – de gerechtelijke ontbinding te bevoorrechten in plaats van het faillissement uit te spreken. Dit voorstel strekt er dus toe de keuze voor de meest geschikte discontinuïteitsprocedure over te laten aan de rechter; hij kan dan onderscheid maken tussen enerzijds de rechtspersoon waarvan de discontinuïteit een einde stelt aan een daadwerkelijke activiteit en waarvoor het voor de sociaal-economische orde van belang is dat de vereffening ervan plaatsvindt volgens de complexe regels van een faillissementsprocedure, en anderzijds de rechtspersoon die al jarenlang geen activiteiten, activa, werknemers meer heeft of zelfs nooit gehad heeft, en die tegen een minimum aan kosten moet verdwijnen. Het is dus niet de bedoeling te verhinderen dat de rechtbanken de definitieve stakingen van betaling vaststellen, maar louter de rechtbanken de mogelijkheid te bieden om te opteren voor vereffeningsmodaliteit die het meest geschikt is op sociaal en economisch vlak.

Het wetsvoorstel vindt u hier

2020-12-29T11:41:03+00:00 21 december 2020|Categories: Insolventierecht - Vennootschapsrecht|Tags: , |