Ziekenhuiscapaciteit en COVID-19: wet van 4 november 2020 (Dewallens & partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Publicatiedatum: 21/11/2020

Ze zijn wat verdoken verschenen, maar in de net gepubliceerde wet van 4 november 2020 met verschillende sociale maatregelen, zijn enkele bepalingen opgenomen die een voldoende capaciteit moeten vrijwaren (art. 11 e.v.).

Zo wordt er in de schoot van de FOD Volksgezondheid een ad-hoc comité opgericht dat een capaciteit aan ziekenhuisbedden kan opleggen voorbehouden voor de behandeling van COVID-19-patiënten. De hoofdarts moet de nodige maatregelen nemen om hierop toe te zien, om de patiëntveiligheid te garanderen en om ook nog voldoende capaciteit te reserveren voor niet-COVID-19-patiënten. De hoofdarts krijgt stevige bevoegdheden. Hij kan enerzijds gemotiveerd afwijken van de capaciteit opgelegd door het ad-hoc comité en kan anderzijds instructies geven aan de ziekenhuisartsen om de naleving van zijn maatregelen te doen afdwingen.

Deze bepalingen gelden vanaf 17 november 2020 en ze treden buiten werking op 1 juli 2021 (verlengbaar met max. 6 maanden).

Lees hier de bepalingen in de wet van 4 november 2020 (art. 11 e.v.)