Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Vaccinatieverplichting: geen schending mensenrechten – arrest EHRM 8 april 2021 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Publicatiedatum: 11/04/2021

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 8 april 2021 uit over de verplichte vaccinaties in Tsjechië.

Het ging om het opleggen van een vaccinatieverplichting én over de gevolgen die gekoppeld worden aan de overtreding ervan (geldboete en weigering van toegang tot de kleuterschool).

De conclusie van het Hof: geen schending van de mensenrechten.
Dit uitvoerig gemotiveerde arrest is van belang voor zowel voor- als tegenstanders van het verplichten van (ook corona)vaccinaties. Het Hof reikt het kader aan waarin deze discussie gezien moet worden en benadrukt dat elk land wat dit betreft over een ruime appreciatiemarge beschikt.

Lees hier het arrest van 8 april 2021 (in het Engels)

Sorry, we couldn't find any posts.