Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023

RIZIV voert nationaal onderzoek naar prestaties verleend door verpleegkundigen in instellingen voor mindervaliden (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Het RIZIV voert op vandaag een grootschalig nationaal onderzoek waarbij meerdere verblijfcentra voor invaliden werden geselecteerd om na te gaan of de verstrekkingen verricht door verpleegkundigen binnen deze verblijfcentra, correct werden aangerekend.

Een verstrekking verleend binnen een tijdelijke of definitieve woon- of verblijfplaats van mindervaliden, dient namelijk conform artikel 8, 3°bis van de Nomenclatuur te worden aangerekend.

Echter werd door het RIZIV over de jaren heen vastgesteld dat hierin vaak vergissingen gebeuren en de verstrekkingen door verpleegkundigen niet correct werden aangerekend.

Zo worden deze verstrekkingen vaak aangerekend conform artikel 8, 1° van de Nomenclatuur, zijnde verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de patiënt, hoewel deze eigenlijk werden verleend in de instelling voor mindervaliden.

Deze vergissingen zijn veelal het gevolg van de complexe wetgeving of een onduidelijkheid over de woonvorm van de patiënt.

In kader van dit grootschalig onderzoek verstuurt het RIZIV momenteel vragenlijsten naar verpleegkundigen werkzaam in de geselecteerde verblijfcentra voor invaliden.

U heeft een vragenlijst ontvangen van het RIZIV, wat nu?

Eerst en vooral hoeft u niet te panikeren.

Werk mee met het onderzoek, het heeft geen zin om de vragenlijst niet in te vullen. Dit zal alleen maar averechts werken en in uw nadeel spelen.

Vul deze vragenlijst correct en zo volledig als mogelijk in. Onze ervaring leert dat het RIZIV uw inspanning apprecieert om de vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden.

Blijkt dat u per vergissing inderdaad de verstrekkingen niet correct heeft aangerekend, dan zal het RIZIV een terugbetaling van u vragen waarbij de verschilregeling wordt toegepast. Het bedrag dat u meer heeft ontvangen door de niet-correcte aanrekening, zal u aldus dienen terug te betalen.

Stelt het RIZIV hierbij vast dat er geen fraude in het spel is, doch louter sprake is van een vergissing, dan is de kans klein dat u nog een bijkomende boete zal worden opgelegd.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Paralegal