Psychologen : onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht – KB van 4 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/07/2018

Vanaf 24 juni 2018 is er een duidelijk onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht.

Beroepsgeheim

De psycholoog die, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Discretieplicht

De psycholoog is, ten allen tijde, gehouden tot een discretieplicht, zelfs wanneer de activiteit uitgeoefend door de psycholoog niet behoort tot de categorie van activiteiten die hem verplichten tot het beroepsgeheim.

Lees hier het ’Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog’

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.