Lang leve de ziekenhuissamenwerking! Voorontwerp van decreet (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

De samenwerking tussen ziekenhuizen wordt al gedurende verschillende decennia en op verschillende manieren aangemoedigd. In 2019 werd zelfs een netwerkverplichting ingeschreven in de Ziekenhuiswet.

De betrokkenheid van publieke partners verhoogt echter de complexiteit van de samenwerkingsoefening wegens de toepassing van bijzondere regels. Weldra zal er op verschillende punten gesleuteld worden aan het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur.

De bedoeling is om het ziekenhuislandschap verder te optimaliseren en professionaliseren.

Zo wordt de basis voor de verdeling van de stemverhoudingen in de statuten van de vzw-ziekenhuisvereniging verruimd tot ‘alle naar economische maatstaven waardeerbare vormen van ziekenhuisgebonden inbreng’, terwijl de verdeling nu nog moet gebeuren op basis van ‘het aantal bedden of de omzet van het ingebrachte ziekenhuis’.

Lees hier meer info over het voorontwerp van decreet, incl. de Memorie van Toelichting

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Paralegal