Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Ereloonsupplementen van zorgverleners: wijziging door de Wet van 29 november 2022 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Met een recent verschenen wet werd opnieuw gesleuteld aan de ereloonsupplementen van zorgverleners. Uit onderzoek blijkt namelijk dat velen zorg uitstellen om financiële redenen, zodat het nodig geacht werd om bijkomende maatregelen te nemen om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.

Met deze nieuwe wet wordt een verbod ingeschreven voor zorgverleners om ereloonsupplementen aan te rekenen voor ambulante zorgen die verstrekt worden aan patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Ook aan gedetineerden en geplaatste geïnterneerden kunnen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen aangerekend worden voor het verblijf in een eenpersoonskamer.

Lees hier de wet van 29 november 2022

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Vacatures

Paralegal