Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

Webinar on demand

Ereloonsupplementen van zorgverleners: wijziging door de Wet van 29 november 2022 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Met een recent verschenen wet werd opnieuw gesleuteld aan de ereloonsupplementen van zorgverleners. Uit onderzoek blijkt namelijk dat velen zorg uitstellen om financiële redenen, zodat het nodig geacht werd om bijkomende maatregelen te nemen om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.

Met deze nieuwe wet wordt een verbod ingeschreven voor zorgverleners om ereloonsupplementen aan te rekenen voor ambulante zorgen die verstrekt worden aan patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Ook aan gedetineerden en geplaatste geïnterneerden kunnen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen aangerekend worden voor het verblijf in een eenpersoonskamer.

Lees hier de wet van 29 november 2022

Sorry, we couldn't find any posts.