De weigering van een arts om zorgen te verstrekken aan niet-gevaccineerde patiënten (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

Een arts kan volgens de Nationale Raad van de Orde van artsen (advies van 20 november 2021) niet in het algemeen weigeren om zorgen te verstrekken aan niet-gevaccineerde patiënten. Dat zou deontologisch niet aanvaardbaar zijn. Extra beschermingsmaatregelen zijn nodig als de patiënt niet gevaccineerd is.

De Nationale Raad aanvaardt echter wel een weigering van zorg in sommige specifieke omstandigheden: omwille van een gedraging van de patiënt, een gebrek aan welwillendheid, of wegens een gevaar voor de gezondheid van de patiënt, de arts of derden. Dit laatste is niet zo concreet en duidelijk, en laat daarmee ruimte voor discussie en mogelijke tuchtklachten. Toch best opletten dus bij het weigeren van patiënten (voor diegenen die dat zouden overwegen natuurlijk).

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Paralegal