Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Gezondheidsrecht’

3 webinars on demand

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

De nieuwe Indicatieve Tabel 2020

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm

Webinar on demand

CBD-olie voortaan ook te verkrijgen bij de apotheek (Corbus Advocaten)

Auteur: Anton Buntinx (Corbus Advocaten)

Publicatiedatum: 09/08/2019

Het koninklijk besluit van 11 juni 2015 verbiedt om officinale (vrije verkoop) of magistrale bereidingen af te leveren die tetrahydrocannabinolen (THC) bevatten.

Doordat cannabidiol (CBD) verontreinigd kan zijn met een spoorhoeveelheid THC waren geneesmiddelen op basis van CBD tot voor kort volledig uit den boze.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) interpreteert nu, middels haar omzendbrief van 16 Juli 2019, het koninklijk besluit van 11 juni 2015 in die zin dat magistrale bereidingen op basis van CBD wél zijn toegestaan.

In haar omzendbrief reikt het FAGG criteria aan op basis waarvan een apotheker kan bepalen of een farmaceutische grondstof verontreinigd met THC kan worden gebruikt in een magistrale bereiding.

Het referentiepunt is de limietdosis voor THC in voeding en het FAGG kijkt hiervoor naar het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat drempels heeft vastgelegd voor de limietdosis THC in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (dus voor dieren gevoederd met hennep of hennepderivaten).

Grondstoffen zoals CBD met spoorhoeveelheden THC gebruiken voor magistrale bereidingen is aanvaardbaar als de door het FAGG vastgestelde maximale dosering niet wordt overschreden (met name indien de blootstelling van de patiënt aan THC niet boven 1 microgram per kg lichaamsgewicht per dag gaat).

Bereidingen op basis van CBD afleveren kan enkel op voorschrift. Vrije verkoop blijft verboden.

Lees hier het originele artikel