Praktische gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht (FOD Economie)

Auteur: FOD Economie

Publicatiedatum: 09/11/2021

De belangrijkste thema’s die in de gids aan bod komen, zijn de volgende:

 • Over welke intellectuele-eigendomsrechten hebben we het? (Hoofdstuk I)
 • Is een contract vereist?
 • Wie bezit de rechten bij afwezigheid van een contract? (Hoofdstuk II)
 • Waarom kan een contract nuttig zijn? (Hoofdstuk III)
 • Welke geldigheids- en vormvoorwaarden zijn van toepassing op de contracten? Welk recht is hierop van toepassing? Wat zijn de effecten van contracten? Welke principes gelden voor hun interpretatie? Wat kan de duur van het contract zijn? Kan ik een contract of bepaalde contractuele verplichtingen aan derden overdragen? (Hoofdstuk IV)
 • Waarop moet ik letten voor en tijdens de onderhandelingen over een contract met betrekking tot de intellectuele eigendom? (Hoofdstuk V)
 • Wat voor soort contract heb ik nodig? Wat zijn de basisclausules die doorgaans in de verschillende types contracten voorkomen? Wat zijn de specifieke clausules die in een bepaald type contract voorkomen? Waar moet ik in het bijzonder op letten? (Hoofdstuk VI en VII)
 • Zijn er, gezien de specifieke intellectuele-eigendomsrechten die het voorwerp van het contract uitmaken, nog andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de onderhandelingen over of het opstellen van het contract? (Hoofdstuk VIII)
 • Als het contract waaraan ik werk betrekking heeft op het recht op afbeelding, waar moet ik dan op letten? (Hoofdstuk IX)
 • Wat moet ik doen als mijn contractpartner in gebreke blijft? (Hoofdstuk X)
 • Tot welke diensten, organisaties of instellingen kan ik mij wenden voor hulp bij het opstellen van, onderhandelen over en/of toezicht houden op de uitvoering van het contract? (Hoofdstuk XI)

Download hier deze praktische gids