Ook voor valsheid in informatica kan de rechter een beroepsverbod opleggen (Waeterinckx Advocaten)

Recent, op 13 december 2016, oordeelde het Hof van Cassatie dat ook aan de persoon die wordt veroordeeld voor valsheid in informatica of het gebruik ervan, een beroepsverbod kan worden opgelegd. Dit is frappant omdat de wet zulks wel bepaalt voor de klassieke valsheid in geschriften, maar niet voor de valsheid in informatica. Toch meent het Hof van Cassatie dat de wil van de wetgever dat offline=online de grondslag kan zijn om dat beroepsverbod ook uit te spreken in het geval van valsheid in informatica of het gebruik ervan.

Lees hier het volledige artikel