Belangrijke wijzigingen voor IT-contracten als gevolg van het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar op 16 maart 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar on demand

Contracteren over auteursrechten
Een analyse na de wet van 19 juni 2022

Webinar on demand

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

Merkinschrijving kleurencombinatie Red Bull nietig verklaard (Novagraaf)

Auteur: Ghislaine van Lieshout (Novagraaf)

Publicatiedatum: 11/12/2017

Red Bull heeft in 2002 en 2010 Uniemerkaanvragen ingediend voor de gecombineerde kleuren blauw en zilver voor energiedranken. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht EU) heeft deze registraties onlangs nietig verklaard, omdat de merken onvoldoende nauwkeurig zijn weergegeven.

Achtergrond

Het merk Red Bull met het logo van een stier en de kleuren blauw en zilver is vooral bekend van energiedrankjes. In 2002 diende Red Bull een Uniemerkaanvraag in voor de kleurencombinatie blauw en zilver voor klasse 32 (‘Energiedranken’). De beschrijving bij de grafische weergave in de aanvraag omschrijft de verhouding van de kleuren als 50-50.

In 2010 werd een tweede Uniemerkaanvraag ingediend, dat dezelfde grafische weergave betrof, maar met een andere beschrijving – namelijk dat de twee kleuren ‘in gelijke verhoudingen en nevengeschikt zullen worden aangebracht’. In eerste instantie werden de aanvragen door het Europese merkenbureau goedgekeurd op basis van verkregen onderscheidend vermogen door langdurig en intensief gebruik (inburgering), maar door het Poolse bedrijf Optimum Mark werd een verzoek tot nietigverklaring ingediend.

Beoordeling

Het Europese merkenbureau verklaarde hierop het merk in 2013 nietig vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen. Dit oordeel werd door de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau in stand gehouden.

Red Bull liet het er niet bij zitten en maakte een procedure aanhangig bij het Gerecht EU. Het Gerecht EU heeft de doorhaling van de registraties onlangs bevestigd en verklaart de registraties nietig, omdat ze niet voldoen aan de vereisten van een merk.

Kleuren en kleurencombinaties kunnen slechts geregistreerd worden als merk indien:

  • het een teken is;
  • dat voor grafische weergave vatbaar is; en
  • in staat is de producten en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.

Tekens die bestaan uit een combinatie van twee of meerdere kleuren dienen volgens het Gerecht “een systematische schikking te bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt”. De gewone vorm en nevenschikking van twee of meer kleuren of slechts het noemen van de kleuren “in alle denkbare vormen” voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid en kan daardoor niet als kleurmerk functioneren. Dit zou in strijd zijn met de rechtszekerheid van de consument, die hierdoor niet in staat is met zekerheid zijn aankoopervaring te kunnen herhalen. De beschrijving zoals ingediend door Red Bull brengt daarnaast volgens het Gerecht EU te veel mogelijke kleurcombinaties met zich mee.

De vereisten om bescherming te krijgen zijn strikt, omdat het anders lastig wordt voor andere aanbieders om bescherming te krijgen voor kleurencombinaties. Uit de uitspraak blijkt dat het noodzakelijk is om de kleurencombinatie weer te geven in een systematische indeling in een uniforme en vooraf bepaalde wijze. Om weigering tot inschrijving te voorkomen, is het zaak om u te laten adviseren over de juiste wijze van het indienen van een merkaanvraag.

Lees hier het originele artikel