Merkbescherming : 9 bekende merken die in 2017 de aandacht trokken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/01/2018

In 2017 waren er opnieuw heel wat interessante evoluties inzake merkbescherming. LegalNews.be geeft u in dit artikel een overzicht van negen bekende merken, die in 2017 in ‘the picture’ kwamen en onze aandacht trokken.

1. ‘Starbucks’ versus het Belgische huis ‘Coffee rocks’.

De eigenaar van het Belgische koffiehuis ‘Coffee rocks’ had een Uniemerkaanvraag ingediend voor een beeldmerk, waarbij volgens het oordeel van Starbucks de positie van de muzieknoten in het aangevraagde merk veel gelijkenis vertoonde met de zeemeermin die deel uitmaakt van het logo van Starbucks. Daarnaast kwam het lettertype waarin ‘Coffee rocks’ staat geschreven erg overeen met het lettertype waarin ‘Starbucks coffee’ wordt weergegeven en stonden ook de woorden in beide logo’s op dezelfde plaats. Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het beeldmerk van het Belgische koffiehuis ‘Coffee rocks’ in hoge mate overeenstemt met het Starbucks logo.

Lees hier het volledige artikel

2. ‘Red Bull’ en haar Uniemerkaanvragen voor de gecombineerde kleuren blauw en zilver voor energiedranken.

Het merk Red Bull met het logo van een stier en de kleuren blauw en zilver is vooral bekend van energiedrankjes. In 2002 diende Red Bull een Uniemerkaanvraag in voor de kleurencombinatie blauw en zilver voor klasse 32 (‘Energiedranken’). De beschrijving bij de grafische weergave in de aanvraag omschrijft de verhouding van de kleuren als 50-50. In 2010 werd een tweede Uniemerkaanvraag ingediend, dat dezelfde grafische weergave betrof, maar met een andere beschrijving – namelijk dat de twee kleuren ‘in gelijke verhoudingen en nevengeschikt zullen worden aangebracht’. Het Gerecht EU heeft de doorhaling van de registraties onlangs bevestigd en verklaart de registraties nietig, omdat ze niet voldoen aan de vereisten van een merk.

Lees hier het volledige artikel

3. ‘Adidas’ versus ‘H&M’. 

Na twintig jaar is er een einde gekomen aan de strepenstrijd tussen Adidas en H&M. Modeketen H&M maakt volgens de rechtbank Den Haag met het gebruik van het twee-strepenteken op sportkleding inbreuk op het drie-strepenmerk van Adidas. Adidas treedt al jaren hard op tegen elk gebruik van haar drie-strepenmerk, onder meer tegen Forever 21, Puma, FC Barcelona en Tesla.

Lees hier het volledige artikel

4. ‘Lady Gaga’ versus ‘Radio Gaga’. 

De makers van het televisieprogramma Radio Gaga dienden in februari 2017 een aanvraag in bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) om ‘Radio Gaga’ als Uniemerk te laten registreren. Zij beschikten reeds over een nationaal (Belgisch) merk maar omdat het programma ook aan andere landen verkocht is, werd besloten om ook een Uniemerk aan te vragen. Bij de start van de uitzendingen van het derde seizoen maakten Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van het programma en bedenkers van de naam ‘Radio Gaga’, bekend dat Lady Gaga bezwaar heeft ingediend tegen hun aanvraag om een Uniemerk te verkrijgen. Zij bezit namelijk reeds de registratie voor het Uniemerk ‘Lady Gaga’. Slechts één week later raakte bekend dat Lady Gaga alweer besloten had om de oppositie in te trekken.

Lees hier het volledige artikel

5. ‘Ferrari’ en de naam ‘Testarossa’.

Ferrari bouwde van 1984 tot 1996 een autotype met de illustere naam Testarossa; een verwijzing naar de rode doppen op de cilinderkoppen. De twaalfcilinder auto kon een snelheid van 290 kilometer per uur halen. Maar Kurt Hesse, eigenaar van Autec AG in Neurenberg, die bekendheid verwierf met het merk Carrera voor racebanen, maakt nu voornamelijk op afstand bestuurbare schepen, vliegtuigjes en auto’s. Hesse wil de naam Testarossa gebruiken voor e-bikes en fietsen, en diende een verzoek tot registratie in. Ferrari tekende bezwaar aan tegen de aanvraag van het merk. Het Landesgericht in Düsseldorf oordeelde dat Ferrari geen beroep kon doen op haar registratie(s) omdat het merk Testarossa de afgelopen vijf jaren niet daadwerkelijk is gebruikt.

Lees hier het volledige artikel

6. ‘Aldi’ en zijn ‘Champagnesorbet’.

Aldi verkoopt een sorbet die champagne bevat onder de naam „Champagner Sorbet” en de vraag rijst of deze handelwijze legitiem is dan wel of de producent en de distributeur van deze sorbet in werkelijkheid de reputatie uitbuiten van de Franse schuimwijn waarvoor een beschermde oorsprongsbenaming geldt. De champagnezaak werd in 2012 in Duitsland aangespannen door Franse champagneboeren, verenigd in het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) omdat de champagnebottelaars vonden dat Aldi met het ijs meevaart op de prestige van hun product. Het Europees Hof besliste net voor de Kerstvakantie dat ‘Champagner Sorbet’, met 12 procent champagne, gewoon zo mag heten, zolang het enigszins smaakt naar de luxe bubbelwijn uit de Champagnestreek.

Lees hier het volledige artikel

7. ‘Merci’ versus ‘Bedankt’.

August Storck verkoopt MERCI chocolade en zij beschikt over twee registraties voor het merk MERCI: het Uniemerk (woordmerk) ‘MERCI’ geregistreerd voor suikergoed, chocolade(producten) en bakkerswaren en een internationale merkregistratie voor het woordmerk ‘MERCI’. Het Belgische bedrijf Hamlet is actief op dezelfde markt en is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘HAMLET’, ingeschreven voor chocolade- en suikerbakkerswaren en biscuits. Hamlet gebruikt de tekens ‘MERCI! en ‘BEDANKT!’ op de verpakking van chocoladeproducten, maar August Storck is van mening dat door dit gebruik inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten. Volgens Hamlet was deze verpakkingsopmaak echter een eenmalige en beperkte campagne in opdracht van ALDI, bedoeld als bedankje voor leraren aan het einde van het schooljaar. De Belgische rechtbank van koophandel verwijst naar de wettelijke bepaling waarin is opgenomen dat het uitsluitend recht op een merk in één van de nationale of streektalen van de Benelux zich uitstrekt over vertalingen in één van die andere talen. De tekens ‘BEDANKT’ en ‘MERCI’ moeten volgens de rechtbank om die reden worden beschouwd als identieke tekens.

Lees hier het volledige artikel

8.Longchamp’ en haar ‘Le Pliage handtassen’.

De vraag of de bekende Le Pliage handtassen van Longchamp beschermd zijn door het auteursrecht wordt in België door verschillende hoven en rechtbanken anders beantwoord. De Hoven van Beroep van Brussel en van Luik oordeelden in 2004 en 2006 van wel, het Hof van Beroep Gent oordeelde in 2014 van niet. Tegen dat laatste arrest van het Hof van Beroep Gent van 20 oktober 2014 werd cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie verwierp dit cassatieberoep echter op 17 februari 2017 en stelde dat het Hof van Beroep Gent enkel (terecht) had geoordeeld dat de combinatie van vormelementen slechts een modetrend uitmaakte, die op zichzelf geen auteursrechtelijke bescherming kan genieten.

Lees hier het volledige artikel

9. ‘Coca-Cola’ versus ‘Master Cola’.

Coca-Cola is recentelijk door het Gerecht van de Europese Unie alsnog in het gelijk gesteld in een procedure over de verwarringwekkende overeenstemming van het lettertype dat Coca-Cola gebruikt voor haar merk en het lettertype dat concurrent Master Cola gebruikt. Het merk Master Cola trekt volgens het Gerecht EU ongerechtvaardigd voordeel uit het bekende merk Coca-Cola en doet afbreuk aan de reputatie van het merk Coca-Cola.

Lees hier het volledige artikel