Hoe laat u een app beschermen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Jil Vandenbroucke (Belexa Advocaten)

Publicatiedatum: 17/10/2018

Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, zowel privé als professioneel.

Vaak hebben verschillende personen toegang tot deze apps vooraleer ze gelanceerd worden. Nochtans bevatten deze vaak vertrouwelijke informatie die u commerciële voorsprong geeft op uw concurrenten.

U dient er dan ook zorg voor te dragen dat er voldoende bescherming wordt voorzien op het vlak van de intellectuele eigendomsrechten. We zetten de belangrijkste mogelijkheden voor u op een rij.

Auteursrecht

Computerprogramma’s – en dus ook apps – worden auteursrechtelijk beschermd. U hoeft aan geen enkele formaliteit te voldoen. Het volstaat dat uw app enige vorm van originaliteit bezit – een persoonlijke stempel van de maker draagt – waardoor het te onderscheiden is van andere apps. Niet alleen het afgewerkte programma geniet bescherming, ook het voorbereidende materiaal (zoals bijv. ontwikkelingsschema’s), op voorwaarde dat dit van die aard is dat het later tot een app kan leiden.

Gezien er geen formaliteiten zijn om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen, is het niet eenvoudig te bewijzen dat u de auteur bent. Bewijs kan echter geleverd worden d.m.v. een software-escrow, waarbij de broncode van uw app vaste datum krijgt door neerlegging bij de bevoegde instantie of notaris.

Let op, indien u beroep doet op een ontwikkelaar, blijft hij de auteur. Wij adviseren u dan ook om samen duidelijke, schriftelijke afspraken te maken.

Naam en logo

De naam van uw app kan een belangrijk onderdeel zijn van uw marketingstrategie. Het is dan ook erg vervelend als er een concurrent opduikt met dezelfde naam. Vandaar dat het van belang is de naam en/of het logo goed te beschermen, zodat deze niet zomaar gekopieerd kunnen worden, via het merkenrecht.

U kan uw merk laten registeren in de Benelux of in heel Europa voor een periode van 10 jaar. Dat laatste is een stuk duurder en dus enkel interessant als u van plan bent om in een groot deel van Europa actief te zijn.

Modellenrecht

De vormgeving en grafische interface van uw app kan u eveneens laten registreren in de Benelux of op Europees niveau. De registratie geldt vijf jaar en kan steeds met vijf jaar worden verlengd, tot een maximum van in totaal 25 jaar.

Naast de geregistreerde bescherming, bestaat er ook een ongeregistreerde bescherming. Een model dat nieuw is en een eigen karakter heeft, krijgt gedurende drie jaar bescherming tegen inbreuken zonder dat een registratie nodig is. Wel is vereist dat het model binnen Europa aan het publiek beschikbaar is gesteld.

Het i-DEPOT kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Met het i-DEPOT kunt u namelijk bewijzen dat uw creatie op een bepaalde datum al bestond.

Let op: bescherming op grond van een ongeregistreerd modellenrecht is minder ruim gezien u enkel actie kunt ondernemen tegen bewuste nabootsing.

Octrooirecht

Een octrooi is een exclusief recht om anderen te verbieden een uitvinding na te maken. Zelfs wanneer ze deze uitvinding zelf vanaf nul opnieuw hebben ontwikkeld. Gelet op de ruime bescherming die wordt geboden, is het niet eenvoudig om een octrooi te verkrijgen. Bovendien dient de procedure in elk land apart te worden uitgevoerd, hetgeen zeer hoge kosten met zich meebrengt. Wie een octrooi wil aanvragen, dient dan ook  een duidelijke strategie voor ogen te hebben.

Databanken

De content van een app wordt gezien als een verzameling van feitelijke gegevens, ook aangeduid als databank. Databanken komen doorgaans niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat de vereiste originaliteit meestal ontbreekt. Databanken kunnen echter wel een behoorlijke economische waarde vertegenwoordigen, zodat voorzien werd in een aparte bescherming ervan.

Voor de bescherming op grond van het databankrecht is geen registratie nodig. Wel moet de databank aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de gegevensverzameling geordend zijn en op gerichte wijze kunnen worden doorzocht. Van essentieel belang is dat er sprake moet zijn van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantiële investering.

***

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder om het kluwen van regelgevingen te ontwarren, zodat u optimaal van uw investeringen kan genieten!

Lees hier het originele artikel