Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten opstellen en beoordelen

Webinar on demand

Gegevens en digitalisering: wat u kan verwachten in 2022 (Eubelius)

Auteur: Eubelius

Een dag om stil te staan bij de wereld in volle vierde industriële revolutie, gedreven op basis van gegevens, maar ook een dag om vooruit te blikken.

Hoewel de focus sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 voornamelijk ligt op persoonsgegevens, willen wij u vandaag – op een moment waarop een digitaal leven in een parallelle metawereld niet eens meer zo absurd lijkt – graag naar ergens anders meenemen. We zoomen in op digitalisering en op het potentieel van gegevens in het algemeen, voorbij de grenzen van de AVG.

Gegevens staan namelijk centraal in de digitaliseringsstrategie en in de datastrategie van de Europese Unie die dit jaar tot volle ontwikkeling zullen komen. Deze week publiceerde de Europese Commissie nog een Verklaring over digitale rechten en principes voor het digitale decennium. De komende maanden kunnen we verschillende Europese regels verwachten die het gebruik van gegevens zullen boosten en die de digitalisering nog verder zullen stimuleren.

In deze update geven we graag een overzicht van enkele wetgevingsvoorstellen die dit jaar op het Europese menu staan:

1. Data Governance Act (DGA)

Met de Datagovernanceverordening (DGA/DGV) wil de Commissie het onbenutte potentieel van bepaalde overheidsgegevens valoriseren door het hergebruik ervan door bedrijven en voor wetenschappelijk onderzoek, te faciliteren. Zo worden de eerste stenen gelegd voor een Europese gegevensruimte en een eengemaakte gegevensmarkt in de Europese Unie waarin gegevens vrij toegankelijk zijn. Lees hier meer.

2. Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA)

Met het duo van de wet inzake digitale diensten (DSA/WDD) en de wet inzake digitale markten (DMA/WDM) wordt een uitgebreide reeks nieuwe regels voorgesteld voor allerlei digitale diensten, met inbegrip van sociale media, onlinemarktplaatsen en andere online spelers die in de Europese Unie actief zijn. De DSA wordt een verordening die breed toepasselijk zal zijn en zich zal richten op tussenhandelsdiensten en online platformen. De DMA focust daarentegen op zogenaamde poortwachters – grote platformen die de marktwerking kunnen verstoren. Lees hier meer.

3. Artificial Intelligence Act (AIA)

Ten slotte zal de Verordening inzake artificiële intelligentie verschillende verplichtingen opleggen aan producenten, importeurs, distributeurs en gebruikers van AI-systemen, afgestemd op de risico’s die gepaard gaan met het gebruik ervan. Zo wil Europa ervoor zorgen dat AI-systemen die in de EU in de handel komen, veilig zijn, dat ze de grondrechten en de waarden van de EU eerbiedigen, maar tegelijk wordt ook een kader gecreëerd om investeringen en innovatie in AI te vergemakkelijken. Lees hier meer.

Bron: Eubelius