Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Chanel vs. Huawei: belang van de richting van merken (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 29/06/2021

Omzeggens iedereen kent het logo van modebedrijf Chanel (de twee gespiegelde, in elkaar gehaakte C’s). Toen telecomgigant Huawei in 2017 een zeer gelijkaardig (maar rechtop staand) beeld wilde deponeren voor o.a. computer hardware, was het verzet door Chanel te vermoeden.

Chanel beet echter tot tweemaal toe in het stof. Eerst in het kader van de initiële oppositie, maar vervolgens ook in beroep voor het Europees Gerecht. Hoewel het Gerecht de gelijkenissen tussen beide tekens onderkende, besloot het toch tot een gebrek aan overeenstemming en wees het de claim van Chanel af. Volgens het Gerecht is het uitgangspunt bij de vergelijking van merktekens de vorm waarin de tekens geregistreerd zijn. Dat het merkteken van Huawei meer op het teken van Chanel lijkt wanneer het 90° gedraaid wordt, is volgens het Gerecht bij de vergelijking niet van belang, nu het teken van Chanel niet in die oriëntatie geregistreerd werd. In de motivering wordt dan ook vooral de nadruk gelegd op het feit dat Huawei’s merkteken verticaal georiënteerd is (twee U-vormen i.p.v. de horizontale C’s).

De impact van de beslissing is niet min. Logo’s op draagbare producten, zoals ook deze van Huawei en Chanel, worden veelal gedraaid of ondersteboven gezien door het publiek. De kans is dan ook groot dat merkhouders zich tegen deze rechtspraak zullen willen wapenen door depot van hun logo’s in alle mogelijke richtingen.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: IT & IP