Belangrijke wijzigingen voor IT-contracten als gevolg van het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar op 16 maart 2023

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar on demand

Contracteren over auteursrechten
Een analyse na de wet van 19 juni 2022

Webinar on demand

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

Brexit: wat met de bescherming van uw merken en modellen? (Racine)

Auteurs: Stijn Claeys en Arne Baert (Racine)

Publicatiedatum: 05/01/2020

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021.

Tijdens deze overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk.

Na 1 januari 2021 verliezen Europese merken en modellen logischerwijs hun uitwerking in het territorium van het Verenigd Koninkrijk.

In het Terugtrekkingsakkoord werd echter beslist dat EU merken en modellen kosteloos, automatisch en zonder bijkomend onderzoek na afloop van de overgangsperiode zouden worden omgezet in een “vergelijkbaar geregistreerd en afdwingbaar merk in het Verenigd Koninkrijk”, dat beschikt over “dezelfde formele en materiële kenmerken”. Zo zal de bescherming geboden door het oorspronkelijk geregistreerde EU-merk of –model dezelfde (resterende) duurtijd van tien of vijf jaar blijven behouden ook in de UK, maar zullen hernieuwingsaanvragen voor merk- en modelbescherming op Brits grondgebied in de toekomst via het UK Intellectual Property Office verlopen.

Uw bestaande EU-merk is op heden dus automatisch en kosteloos opgenomen in het “UK Trade Mark Register”. https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmtext . In principe zijn geen kosten of formaliteiten verbonden aan deze  transcriptie.

Aanvragen voor Europese merken gedaan vóór 1 januari 2021 die nog niet werden goedgekeurd op 1 januari 2021 zullen eveneens hun prioriteitsdatum kunnen behouden voor het Verenigd Koninkrijk tot negen maanden na het aflopen van deze overgangsperiode, hiervoor zijn wel bijkomende formaliteiten (en administratieve kosten) te verwachten.

Lees hier het originele artikel