Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Auteursrechten en computerprogramma’s: fiscale wetgeving is niet discriminerend volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 mei 2024 de beroepen verworpen tot vernietiging van de wetsbepaling die de inkomsten die betrekking hebben op computerprogramma’s uitsluit van de specifieke fiscale regeling voor auteursrechten.

Het Hof merkt allereerst op dat de bestreden bepaling de inkomsten die betrekking hebben op computerprogramma’s inderdaad uitsluit van de fiscale regeling voor auteursrechten. Het Hof is evenwel van oordeel dat die uitsluiting redelijk verantwoord is. In fiscale zaken beschikt de wetgever immers over een ruime beoordelingsvrijheid. Bovendien heeft de wetgever die regeling willen voorbehouden voor de inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen. De wetgever kon redelijkerwijs aannemen dat er een risico van onzekerheid en wisselvalligheden bestaan voor de inkomsten van de auteurs van werken van letterkunde en kunst, en niet – of in veel mindere mate – voor de inkomsten van de ontwikkelaars van computerprogramma’s.

Het Hof verwerpt bijgevolg de beroepen tot vernietiging.

Persbericht van 16 mei 2024

» Bekijk alle artikels: IT & IP