Auteursrechten: discussie tussen architect en bouwfirma. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/06/2020

Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en zijn zij vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht. Ten aanzien van de auteur worden alle contracten schriftelijk bewezen. Hieruit volgt dat het bewijs van de overdracht van auteursrechten ten aanzien van de auteur van het werk moet worden geleverd door een geschrift.

De appelrechters stellen vast dat de clausule volgens welke alle plannen en beschrijvingen auteursrechtelijk zijn beschermd en eigendom zijn van de bouwfirma, niet is opgenomen in de plannen van de villa “Huizer”.  Door vervolgens te oordelen dat de plannen het schriftelijk bewijs opleveren van de overdracht van de auteursrechten en deze rechten toekomen aan de bouwfirma omdat de plannen van haar uitgaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

De appelrechters stellen vast en oordelen dat voor de villa’s “Tamsen” en “Goddaert” enkel aquarellen van de hand van de architect voorliggen. De auteursrechten op die aquarellen zijn te onderscheiden zijn van de auteursrechten met betrekking tot de ontwerpen van de villa’s: deze aquarellen bewijzen niet het auteursrecht op de ontwerpen van de villa’s.

De appelrechters die aldus te kennen geven dat wat betreft de villa’s “Tamsen” en “Goddaert” geen relevante stukken worden overgelegd inzake het auteursrecht op de ontwerpen van die villa’s en dat wat die villa’s betreft ook geen plannen voorliggen waarin de clausule is opgenomen volgens dewelke alle plannen en beschrijvingen auteursrechtelijk zijn beschermd en eigendom zijn van de bouwfirma, vermochten op grond van die enkele redenen niet naar recht te oordelen dat de bouwfirma eigenares is van de auteursrechten en dat de architect geen aanspraak op auteursrechten kan maken aangezien de rechten aan de bouwfirma werden overgedragen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 18 juni 2020