Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

AI – Verordening nu ook goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

In ons nieuwsbericht van 20 maart 2024 verwezen wij naar de zogenaamde AI – Verordening, waarmee de Europese Unie een voorloper wilt zijn op het gebied van regelgeving rond het gebruik van artificiële intelligentie.

Zoals wij in dit bericht aanhaalden, zoekt de Europese Unie daarbij naar een balans tussen het bewaren van de fundamentele grondrechten van de burgers van de Europese Unie en de innovatieve toepassingen van artificiële intelligentie.

De tekst van de AI – Verordening, die U hier kan terugvinden, werd op 13 maart 2024 reeds goedgekeurd door het Europees Parlement.

Wij houden eraan U te melden dat op 21 mei 2024 ook de Raad van de Europese Unie haar akkoord gaf op de ontwerptekst.

De tekst zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie en zal 20 dagen na publicatie in werking treden. De AI-Verordening zal wel pas betrekking hebben op AI – toepassingen vanaf twee jaar na de inwerkingtreding.

Concreet heeft dit vooreerst tot gevolg dat iedereen, die toepassingen van artificiële intelligentie ontwikkelt of introduceert op de markt, zich vanaf 2026 aan de AI-Verordening zal moeten houden. De Verordening voorziet daarnaast ook regels en beperkingen rond het gebruik van artificiële intelligentie, die eveneens vanaf 2026 zullen gelden.

Bron: Schuermans Advocaten

» Bekijk alle artikels: IT & IP