Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Achtergrondmuziek: al dan niet een mededeling aan het publiek? Het Hof van Justitie oordeelde op 20 april 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele

LegalNews vroeg dr. Nele Somers (advocaat-vennoot Artes) uitleg over de betekenis van deze arresten.

In het Blue Air Aviation-arrest van 20 april 2023 besliste het Hof van Justitie dat de uitzending van een muziekwerk als achtergrondmuziek in een vervoermiddel voor passagiers een mededeling aan het publiek uitmaakt, ondanks de afwezigheid van een winstoogmerk dat voor de kwalificatie van het bestaan van een mededelingshandeling immers geen voorwaarde uitmaakt.

De tweede beslissing, in lijn met de voorschriften uit het WCT (het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht) en de overwegingen bij de InfoSoc-Richtlijn (de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij) luidt dat het louter plaatsen aan boord van een vervoermiddel van een geluidsinstallatie en van software waarmee achtergrondmuziek kan worden uitgezonden, geen mededeling aan het publiek uitmaakt.

Lees hier de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21 van 20 april 2023

» Bekijk alle artikels: IT & IP