De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Achtergrondmuziek: al dan niet een mededeling aan het publiek? Het Hof van Justitie oordeelde op 20 april 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele

LegalNews vroeg dr. Nele Somers (advocaat-vennoot Artes) uitleg over de betekenis van deze arresten.

In het Blue Air Aviation-arrest van 20 april 2023 besliste het Hof van Justitie dat de uitzending van een muziekwerk als achtergrondmuziek in een vervoermiddel voor passagiers een mededeling aan het publiek uitmaakt, ondanks de afwezigheid van een winstoogmerk dat voor de kwalificatie van het bestaan van een mededelingshandeling immers geen voorwaarde uitmaakt.

De tweede beslissing, in lijn met de voorschriften uit het WCT (het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht) en de overwegingen bij de InfoSoc-Richtlijn (de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij) luidt dat het louter plaatsen aan boord van een vervoermiddel van een geluidsinstallatie en van software waarmee achtergrondmuziek kan worden uitgezonden, geen mededeling aan het publiek uitmaakt.

Lees hier de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21 van 20 april 2023

» Bekijk alle artikels: IT & IP

Vacatures

Sorry, we couldn't find any posts.