Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

30 september 2021: Deadline om je merken en modellen in het VK niet te verliezen na Brexit (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)

Publicatiedatum: september 2021

De Brexit is voor veel bedrijven alweer een verre herinnering, maar de gevolgen ervan blijven voor heel wat ondernemers tot op vandaag voelbaar.  Ook voor wie een EU-merk of gedeponeerd model heeft en de bescherming daarvan in het VK wil bewaren is het opletten geblazen.  De deadline om je merk of model in het Verenigd Koninkrijk niet te verliezen verstrijkt op 30 september en wie zijn merk of model wil behouden over het kanaal moet dringend in actie komen…

De Brexitdeal

Het VK heeft de EU verlaten op 29 maart 2019 en iedereen herinnert zich nog dat dat niet zonder slag of stoot ging en dat de “Brexitdeal” er pas op het allerlaatste moment gekomen is, waardoor de grootste chaos toch nog kon vermeden worden.
Ook op het vlak van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het VK na de Brexit was die Brexitdeal erg belangrijk. Eén van de vragen die de Brexit met zich meebracht was immers wat het lot zou zijn voor gemeenschapsmerken, gemeenschapsmodellen en auteursrechten. Die golden immers voor de ganse EU en de vraag was wat ermee zou gebeuren als het VK niet langer lid zou zijn van de EU. We beschreven destijds alle mogelijke scenario’s al op onze blog. Wie wil, kan het hele verhaal hier nog eens herlezen.

Overgangsperiode loopt af op 30 september

Uiteindelijk werd in de Brexitdeal overeengekomen dat EU-merken en EU-modellen die al definitief geregistreerd waren op 31 december 2020 de bescherming in het VK automatische uitgebreid zou worden. Wie al langer zijn of haar merk of model op EU-niveau beschermd heeft, zit dus eigenlijk safe.
Maar er dreigen zich wel problemen te stellen voor wie een merkaanvraag of een modellenaanvraag ingediend heeft in het najaar van 2020 en die nog niet definitief was goedgekeurd op 31 december 2021. Die “hangende” merken en modellen werden op basis van de Brexitdeal wel gedurende een “overgangsperiode” automatisch beschermd in het VK, maar die overgangsperiode loopt nu af op 30 september 2021. Wie tegen dan niet het nodige doet, verliest alsnog zijn of haar merk of model in het VK.

Als je handel drijft in of met het VK is het erg belangrijk om de continuïteit van je merk of model te garanderen. Wie tijdig het nodige doet, “behoudt” zijn of haar merk of model, inclusief de historische depotdatum. Dat plaatst je als houder in een veel sterkere juridische positie dan wanneer je achteraf een nieuwe merk- of modelaanvraag zou moeten indienen. Daarbij zou je niet enkel het risico lopen dat iemand anders je te snel af is, maar voor heel wat modellen zou zo’n nieuw depot zelfs onmogelijk zijn, vanwege de “nieuwheidsvereiste” in het modellenrecht.
Tijdig handelen is dus de boodschap!

Wat moet je nu precies doen?

Om problemen te vermijden is het belangrijk om:

  • Je merken- en modellenportefeuille door te lichten en te checken of er merkaanvragen of modellenaanvragen ingediend zijn waarvoor je voor 31 december 2020 nog geen bevestiging van inschrijving had ontvangen (dat kan bijvoorbeeld het geval zijn ingevolge initiële weigeringen tot inschrijving door het EUIPO of door oppositie die ingesteld werd door concurrerende merkhouders)
  • Nakijken of het voor die merken voor jou nodig is om ook in het VK bescherming te behouden (Doe je zaken in het VK? Denk je dat in de toekomst te gaan doen? Heb je concurrenten in het VK die gelijkaardige goederen of producten op de markt brengen? …)
  • Dien voor 30 september waar nodig alsnog een merkaanvraag in in het VK (op basis van je bestaande EU-merk)
  • Check of concurrenten een merkaanvraag ingediend hebben in de tussentijd en stel waar nodig oppositie in.

Het spreekt voor zich dat Sirius Legal je hierbij kan helpen. We hebben zelf uitgebreide ervaring in merkenrecht en modellenrecht en bovendien hebben we enkele zeer goede partnerkantoren in het VK die ons waar nodig ter plekke kunnen bijstaan met de nodige ervaring en deskundigheid.

Wat met auteursrecht?

Auteursrechten en naburige rechten worden niet rechtstreeks geraakt door de Brexit. Auteursrechtelijk beschermde werken zijn niet beschermd door een Europees depot, maar automatisch beschermd op het ogenblik van creatie en dat op basis van de nationale auteurswetgeving van elke lidstaat. Je auteursrechtelijk beschermd werk (boeken, muziek, kunstwerken, maar ook de content van je website, softwarecode, soms ook namen of slogans, …) is dus nog steeds automatisch beschermd in het VK, ook na de Brexit.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: IT & IP