Vissen naar uw geld met een nettingsclausule (Akurad Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Akurad Advocaten)

Ondernemers die elkaar wederzijds opdrachten geven doen er goed aan een nettingclausule in hun overeenkomsten en/of hun facturatievoorwaarden op te nemen. Dat is niet meer dan een clausule die schuldvergelijking of compensatie van wederzijdse vorderingen mogelijk maakt ook na bijvb. faillissement (of een andere vorm van samenloop zoals bij gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of uitvoerend beslag).

Een voorbeeld om het nut te verduidelijken :

Stel u hebt een openstaande factuur van € 10.000,- op aannemer X voor werken die u in onderaanneming voor hem hebt uitgevoerd. Omgekeerd heeft aannemer X een openstaande vordering op u van € 5.000,- voor werken in onderaanneming uitgevoerd op een andere werf.

Aannemer X gaat failliet en de curator vraagt betaling aan u van de openstaande factuur van € 5.000,-.

Zonder nettingclausule dient u de € 5.000,- zonder morren te betalen en geeft u uw schuldvordering van € 10.000,- aan in het faillissement.

Mét een nettingclausule mag u beide vorderingen compenseren waardoor enkel uw vordering in het faillissement overblijft tbv € 5.000,- (= € 10.000 – € 5.000).

Dat wil zeggen dat wanneer de curator onvoldoende actief kan realiseren om uw (per hypothese niet-bevoorrechte) vordering te voldoen u in de situatie zonder nettingclausule de volledige € 10.000,- en met een nettingclausule slechts € 5.000,- riskeert kwijt te zijn.

U beperkt uw verlies m.a.w. tot € 5.000,- ipv € 10.000,-.

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement