Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 16 juli 2022 door KB van 24 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 30/06/2021

De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden.

De huidige bepalingen golden tot 30 juni 2021, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 16 juli 2022.

Lees hier het persbericht

Lees hier het KB van 24 juni 2021 (Staatsblad van 29 juni 2021)

Lees volgende artikelen over de wet van 21 maart 2021: