Tegensprekelijk verzoekschrift tot wijziging van het bedrag of de hoedanigheid van een schuldvordering – art.XX.49 WER (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren)

Publicatiedatum: 11/03/2020

Model

De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van tegensprekelijk verzoekschrift tot wijziging van het bedrag of de hoedanigheid van een schuldvordering bezorgd:

Word / PDF

Andere modellen van Guy Hermans: