Statistieken over herstructureringen voor de periode januari tot maart 2021 gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 19/04/2021

Een aantal in het oog springende feiten:

In die periode hebben 36 technische bedrijfseenheden een informatie- en raadplegingsprocedure opgestart. Van alle van de in de periode januari 2021 tot en met maart 2021 betekende procedures werd bijna de helft van de procedure binnen 60 dagen na de aankondiging betekend. Iets meer dan 60 procent van de informatie- en raadplegingsprocedures werd binnen 90 dagen betekend.

In dezelfde periode hebben 26 technische bedrijfseenheden de informatie- en raadplegingsprocedure beëindigd. Van de oorspronkelijk 2166 werknemers betrokken bij een aankondiging van een voornemen tot collectief ontslag in de 26 technische bedrijfseenheden die hun informatie- en raadplegingsprocedure in de periode van januari 2021 tot en met maart 2021 hebben beëindigd, worden er na de informatie- en raadplegingsprocedure nog 2025 werknemers geraakt door een collectief ontslag. De gemiddelde duur van de informatie- en raadplegingsprocedure beëindigd in de periode januari 2021 tot en met maart 2021 bedraagt 105 dagen. Rekening houdend met het feit dat er bij de berekening een uitschieter is van zeer lange duur, bedraagt de mediaan 82 dagen.

In de periode januari tot maart 2021 kondigden 36 technische bedrijfseenheden een voornemen tot collectief ontslag aan, dit had betrekking op 2824 werknemers. Voor wat betreft het aantal werknemers betrokken bij een aankondiging van een voornemen tot collectief ontslag is de sector van de transport veruit het meest getroffen.

Lees hier de publicatie