De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer
een vaak uitgesproken straf

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023


Insolventierecht: het wetsontwerp houdende
omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende
diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

Mr. Jürgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep (incl. boek)

Dr. Sander Baeyens (Freshfields)

Webinar op donderdag 8 juni 2023

Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement (LegalLearning)

Auteur: LegalLearning

Fragment uit de webinar on demand ‘Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement‘ (opname 19/11/2021)

Mr. Ilse Van de Mierop en mr. Jente Dengler (DLA Piper) bespreken de wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement. Welke rol kunnen deze laatsten nog spelen in het faillissement? Wat zijn de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en/of zelf – naast de curator – actie te ondernemen?

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes)

Meer informatie over deze opleiding

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement

Vacatures

Paralegal

Senior Legal Manager – M&A

Tax Counsel

Legal Advisor