Modelverzoekschrift WCO vanaf 1 mei 2018 (Guy Hermans)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/03/2018

Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht een nieuw Boek XX toevoegt. Dat Boek XX smelt de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER.

Boek XX is in werking getreden op 1 mei 2018 en geldt voor de insolventieprocedures die vanaf de inwerkingtreding van de wet geopend worden.

De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van verzoekschrift inzake WCO (zoals van toepassing vanaf 1 mei 2018) bezorgd.

Lees hier het model van verzoekschrift (Word)

Lees hier het model van verzoekschrift (PDF)

Volgende artikelen van dhr. Guy Hermans werden reeds gepubliceerd op LegalNews.be:

‘De taak van de griffier op de (burgerlijke) zitting – art.168 Ger.W.’

‘Het begrip “ondernemer” – De materiële bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel sedert de wet van 26 maart 2014’

‘Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden door de rechtbank – een schets’

‘De behandeling bij verstek (artikel 806 Ger.W.)’

Jurist(e)