Modelverzoekschrift tot doelwijziging – art.XX.60 WER (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren)

Publicatiedatum: 15/04/2020

De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het modelverzoekschrift tot doelwijziging bezorgd.

Word / PDF

Andere modellen van de heer Guy Hermans: