Klant failliet? Vergeet niet de bestuurder aan te spreken (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)

Publicatiedatum: 05/10/2017

Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen loont het de moeite om de  bestuurder aan te spreken. Lees meer hier.

Voor veel ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant wordt failliet verklaard en de nog openstaande facturen blijven onbetaald.

In bepaalde gevallen biedt de wet evenwel de mogelijkheid om, na het faillissement van een vennootschap, één of meer bestuurders van de failliete vennootschap persoonlijk aan te spreken ter betaling van de openstaande facturen.

Dit is onder meer mogelijk bij leveringen van goederen of diensten aan een vennootschap die op dat ogenblik al enige tijd virtueel failliet is.

Elke vennootschap is verplicht aangifte te doen van faillissement binnen een maand nadat zij op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en haar krediet is geschokt, dat betekent dat de vennootschap het krediet van schuldeisers, handelspartners en bankiers kwijt is geraakt.

Veel bestuurders verzuimen om tijdig aan deze verplichting gevolg te geven. Daardoor wordt de doodstrijd van een vennootschap vaak nog ettelijke maanden gerokken. Dit ten koste van leveranciers die in de betrokken periode vaak nietsvermoedend nog leveringen of diensten verrichten.

De bestuurder van de virtueel failliete vennootschap die verzuimt om tijdig het faillissement aan te vragen, begaat niet enkel een bestuursfout, maar ook een misdrijf. De strafwet voorziet immers een strafrechtelijke sanctie bij een laattijdige aangifte van het faillissement om zo de faillietverklaring uit te stellen.

Bovendien kan de bestuurder persoonlijk ook worden aangesproken voor de schade die het gevolg is van de te late aangifte van het faillissement.

Een leverancier van onbetaalde facturen kan in dergelijk geval een strafklacht neerleggen wegens het verzuim tijdig over te gaan tot aanvraag van het faillissement. Indien het navolgend onderzoek dit verzuim bevestigt, kan het bedrag van de onbetaalde facturatie gevorderd worden van één of meer bestuurders die ter zake in de fout zijn gegaan.

Lees hier het originele artikel