Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)

Publicatiedatum: 04/09/2018

Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER”

Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1, 1° WER, zonder dat dit iets zal wijzigen aan het toepassingsgebied zoals dat sinds 1 mei geldt.

Als onderneming geldt o.m. elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Dit doet de vraag rijzen of ook bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen, verenigingen of stichtingen als een ‘onderneming’ in de zin van het insolventierecht gelden.

De Rechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, velde op 26 juni 2018 in dit verband een opmerkelijk vonnis (rolnummer: 0/18/00038). Een aangifte van faillissement door de zaakvoerder van een BVBA, die een café uitbaatte (en die op op dezelfde datum als het besproken vonnis failliet werd verklaard) werd ongegrond verklaard op grond dat de verzoeker zijn mandaat als zaakvoerder niet uitvoerde in de kader van een zelfstandige beroepsactiviteit en niet beschouwd kan worden als een onderneming in de zin van Boek XX WER.

Belangrijk in de motivatie van het vonnis was dat de betrokken zaakvoerder enkel actief was in de betrokken BVBA en luidens het vonnis bijgevolg geen goederen of diensten aanbood op een markt.

Op de studienamiddag over Nieuw Ondernemingsrecht te Leuven (19 oktober 2018) en Brussel (5 november 2018) zal besproken worden of deze interpretatie van het ondernemingsbegrip gevolgd kan worden. 

Lees hier het originele artikel