Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

Gerechtelijk reorganisatie en zakelijke zekerheden. Twee belangrijke Cassatie-arresten van 16 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/02/2020

Cassatie-arrest C.19.0294.N

In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering.

Lees het artikel ‘Cass. 16 januari 2019 (nr. C.19.0294.N): buitengewone schuldvorderingen in de opschorting nader bepaald’ (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Lees hier het arrest zelf

Cassatie-arrest C.19.0298.N

In het arrest gaat het Hof akkoord met de beoordeling van de appelrechters die stellen dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het uitgeoefende retentierecht niet afhankelijk is van de aangifte van de schuldvordering in het passief van het faillissement door de schuldeiser die zich op het retentierecht beroept.

Lees het artikel ‘Cass. 16 januari 2020: de kracht van het retentierecht’ (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Lees hier het arrest zelf

Sorry, we couldn't find any posts.