Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Faillissement en misdrijf van niet-tijdige aangifte. Schuldigverklaring en de vereiste dat ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd. Cassatie-arrest van 15 maart 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Reden voor Cassatie

Het hof van beroep te Antwerpen verklaart de eiser schuldig aan het hebben verzuimd om tijdig aangifte te doen van het faillissement, maar motiveert op geen enkele wijze dat dit verzuim gebeurde met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen. Schuldigverklaring aan dit misdrijf noodzaakt nochtans dat niet enkel de materiële bestanddelen ervan, maar ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd.

De visie van het Hof van Cassatie

Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de personen bedoeld in artikel 489 van dat wetboek die, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, hebben verzuimd binnen de bij artikel 9 Faillissementswet, thans artikel XX.102 Wetboek economisch recht, bepaalde termijn aangifte te doen van het faillissement.

De rechter kan het bijzonder opzet om de faillietverklaring uit te stellen afleiden uit het feit dat een bestuurder, door de niet-aangifte van het faillissement van de vennootschap, de schulden van die vennootschap laat oplopen terwijl er geen hoop bestaat op een verbetering van haar financiële toestand.

De beslissing van de rechter moet in zijn geheel worden gelezen en de redenen ervan dienen de ene door de andere te worden uitgelegd. Zodoende kunnen redenen die de rechter vermeldt ter ondersteuning van een bepaalde beslissing, ook de voornaamste redenen voor een andere beslissing uitmaken.

Lees hier het Cassatie-arrest van 15 maart 2022

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement