Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

De individuele actie/ beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

Webinar on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag en zekerheden’

3 Webinars on demand

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan CaluwaertsFederico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)

Publicatiedatum: 01/02/2021

Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële – recessie te overbruggen.

Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020, een tweede bescherming werd gedurende de tweede golf voorzien onder artikel 71 van de wet van 20 december 2020 en loopt t.e.m. 31 januari 2021. 

De federale regering meent echter dat voornoemd moratorium niet langer houdbaar is omdat het zombiebedrijven in leven houdt en maakt op 29 januari 2021 bekend deze regelgeving niet te verlengen. 

Oplossing wordt gezocht in de “herlanceringsprocedure” wat een versoepeling van de procedure voor gerechtelijke reorganisatie inhoudt.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie is bedoeld om bedrijven met tijdelijke financiële moeilijkheden een periode van opschorting van betaling te bieden. Gedurende deze periode kan het bedrijf in kwestie niet ontbonden en vereffend worden of failliet worden verklaard, noch kunnen uitvoerende beslagen worden gelegd. 

De klassieke procedure van gerechtelijke reorganisatie is opgenomen in het boek XX Wetboek Economisch Recht (WER)  en voorziet in drie opties:

  • Een minnelijk akkoord bereiken met één of meerdere schuldeisers
  • Een “reorganisatieplan” ofwel collectief akkoord bereiken met alle schuldeisers
  • Een gedeeltelijke of gehele overdracht van de onderneming aan een derde (onder gerechtelijk gezag)

Hoe de versoepeling in de herlanceringsprocedure er zal uitzien is momenteel niet bekend. Er is sprake van een nieuwe procedure van voorbereidend akkoord buiten de rechtbank en een versoepeling in een regularisatie van ontbrekende documenten.  De nieuwe wetgeving dient nog te worden gestemd en zou bijgevolg pas ten vroegste eind maart in voege treden. Wat in tussentijd dient te gebeuren is voorlopig niet duidelijk.

Het lijkt alleszins wel aangewezen dat bedrijven in moeilijkheden zelf actief trachten regelingen te treffen met hun schuldeisers. Deze regelingen zouden dan eventueel in maart/ april door de rechtbank kunnen worden gehomologeerd middels een reorganisatieplan

Een gespecialiseerd advocaat kan de betrokken bedrijven hierin bijstand verlenen. Bij Caluwaerts Uytterhoeven beschikken we over de juiste expertise. 

Lees hier het originele artikel