Zekerheden anno 2023

Webinar op 10 maart 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

De sprong van Geens – Modernisering insolventierecht (Schoups)

Er zijn verschillende drijfveren om het insolventierecht nu te hervormen. Vooreerst is de logica om de voorlopig nog afzonderlijke Faillissementswet (1997) en WCO (2009) beter op elkaar af te stemmen en te incorporeren in het Wetboek economisch recht. Er is ook nood aan het informatiseren van het insolventiedossier. In de rechtspraak bestaan een aantal belangrijke onduidelijkheden bij de toepassing van met name de WCO. Tot slot is er ook in deze materie een tendens tot harmonisering op Europees niveau.

Lees hier het volledige artikel