De sprong van Geens – Modernisering insolventierecht (Schoups)

Er zijn verschillende drijfveren om het insolventierecht nu te hervormen. Vooreerst is de logica om de voorlopig nog afzonderlijke Faillissementswet (1997) en WCO (2009) beter op elkaar af te stemmen en te incorporeren in het Wetboek economisch recht. Er is ook nood aan het informatiseren van het insolventiedossier. In de rechtspraak bestaan een aantal belangrijke onduidelijkheden bij de toepassing van met name de WCO. Tot slot is er ook in deze materie een tendens tot harmonisering op Europees niveau.

Lees hier het volledige artikel

Jurist(e)