De overdracht van onderneming door gerechtelijke reorganisatie: hoe een dossier in de praktijk meer dan ingewikkeld kan zijn… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/09/2019

Tijdens de herhaling van de eerder in Gent georganiseerde studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ op 23 april 2020 in Antwerpen  zullen mr. Rik Crivits,  mr. Astrid Lescouhier, mr. Lore Rammeloo en mr. Jens Vrebos (allen advocaat Crivits & Persyn) in het tweede gedeelte van hun uiteenzetting (na het eerste deel over ‘deficitaire vereffening’) een casestudy bespreken aan de hand van een dossier, waar heel wat aspecten en moeilijkheden aan bod zijn gekomen.

Hieronder volgt een opsomming van de diverse knelpunten die in het dossier naar voren zijn gekomen en die ook tijdens hun uiteenzetting zullen besproken worden:

 • het openen van de twee procedures gerechtelijke reorganisatie piste 3 op vordering van de banken
 • overdracht van onderneming:
  • de toepassing van de faillissementspauliana i.v.m. een overdracht van onderneming en een opstalrecht. Wat zijn de gevolgen hiervan, kunnen de curatoren de onderneming vervolgens verkopen?
  • het realiseren van een overdracht van onderneming, verspreid over meerdere vennootschappen
  • de combinatie van een overdracht van onderneming door een gerechtsmandataris met de verkoop van onroerend goed door curatoren en door de beslagleggende schuldeisers.
  • de combinatie van een overdracht van onderneming en de overdracht van huurrechten.
 • de aanstelling van een gerechtsmandataris om te realiseren en een gerechtsmandataris om toezicht uit te oefenen op het bestuur
 • biedingen:
  • het opstellen van een biedingsreglement en het weigeren van een kandidaat-bieder
  • het deelnemen aan de biedprocedure door bestuurders van de schuldenaar.
 • het aanstellen van een sekwester bij eigendomsbetwisting.
 • het opstellen van vergelijkbare overeenkomsten en de keuze van de rechtbank.
 • het uitvoeren bij voorraad van het vonnis dat tot overdracht machtigt.
 • het hoger beroep tegen het vonnis dat machtigt en de keuze van het hof van beroep.
 • meerdere verlengingen en afsluiten van de gerechtelijke reorganisatie.
Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ op 23 april 2020

Tijdens dit seminarie dat gegeven wordt door mr. Rik Crivits,  mr. Astrid Lescouhier, mr. Lore Rammeloo en mr. Jens Vrebos (allen advocaat Crivits & Persyn) komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.

Meer info en inschrijven