Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten
aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep

Webinar op 8 juni 2023

Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken

Webinar op 11 mei 2023

Zekerheden anno 2023

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

Crowdfunding en faillissement : you’re just one of the crowd (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten)

Crowdfunding valt uiteen in twee vormen: niet-financiële crowdfunding en financiële crowdfunding. Bij niet-financiële crowdfunding wordt er geen financiële tegenprestatie verwacht voor het ter beschikking stellen van de investering (bijv. een goed doel, donaties voor operaties, …) of wordt een niet geldelijke beloning verwacht (bijv. een nieuw product). Bij financiële crowdfunding bekomen de investeerders een klein deel eigendom van de onderneming, zijnde aandelenparticipatie.

De totaliteit van de investeerders wordt dan als de ‘crowd’ aangeduid en elke investeerder voorziet een klein bedrag van het totale te bereiken doel.

Crowdfunding en crowdlending zijn begrippen die wel eens door elkaar worden gebruikt.

Crowdlending is een vorm van financiering waarbij een lening wordt aangegaan bij een groep van individuele investeerder. Deze lening zal na verloop van een bepaalde periode door de onderneming terugbetaald moeten worden, waarvoor de investeerder in ruil een jaarlijks rendement ontvangt en dus geen aandelenparticipatie.

Bijna 90% van de bestaande ‘crowdfunding’ is een crowdlending.

Maar wat als – ondanks de injectie van gelden door crowdfunding – de onderneming alsnog in staat van faillissement wordt verklaard?

In het geval van crowdlending zal u pas uitbetaald worden nadat alle bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers uitbetaald zijn. De ervaring leert ons dat in deze fase meestal niet veel (lees: geen) gelden meer beschikbaar zijn; zelfs indien er wel nog gelden beschikbaar zijn dan moet er rekening gehouden worden dat deze gelden pro rata worden toebedeeld aan alle gewone schuldeisers samen.

In het geval van financiële crowdfunding heeft u aandelen van de failliete onderneming en zal u nog een stapje verder achteruit geplaatst worden. U zal enkel een vergoeding ontvangen van de restwaarde van de failliete boedel nadat alle schuldeisers werden betaald.

De kans dat u aldus in het kader van het faillissement van de onderneming een terugbetaling kan bekomen van uw investering is bijzonder klein.

Daarnaast kan wel nog onderzocht worden of de bestuurders geen bedrog hebben gepleegd of een zware fout hebben begaan.

Indien de opgehaalde gelden immers nooit werden aangewend voor het doel waarvoor ze dienstig dienden te zijn of de investeerders werden voorgelogen, kan dit mogelijks de aansprakelijkheid van de bestuurders met zich meebrengen. Dit is evenwel een onderzoek dat geval per geval moet onderzocht worden.

Bron: Argus Advocaten