Cass. 13 januari 2017: Geslaagde pauliaanse vordering komt enkel schuldeiser toe (Corporate Finance Lab)

Een insolvente schuldenaar brengt een stuk grond in in een vennootschap. OVAM, die saneringskosten  wil vergoed zien, vecht die inbreng met succes aan met de pauliana. Een ongeluk komt echter nooit alleen: voor OVAM haar pauliana kan verzilveren door beslag te leggen op de ingebrachte grond, sterft de schuldenaar. Door het openvallen van diens (onbeheerde) nalatenschap ontstaat een samenloop, waarover een curator het bewind voert. Vraag: kan OVAM nog beslag leggen, of moet de curator van de nalatenschap dat voor zijn rekening doen?

Lees hier het volledige artikel