De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Great Resignation: ook bij juristen in België? (YouConnect)

Auteur: Stéphanie Verhaegen (YouConnect)

Afgelopen jaar vernamen we meer dan eens dat advocaten – al dan niet tijdelijk –  hun toga aan de haak hingen om bijvoorbeeld te gaan surfen of de Mount Everest te beklimmen. Is er daadwerkelijk sprake van The Great Resignation op de Belgische arbeidsmarkt van juristen, zoals dat het geval is in de US? 

The Great Resignation, ook de “Big Quit” of de “Great Attrition” genoemd, is een economische trend waarbij werknemers massaal vrijwillig hun job opzeggen. Deze trend treft voornamelijk de Verenigde Staten sinds begin 2021.

In een eerdere blog schreven we reeds dat COVID-19 de juristen, en dan zeker de jongere juristen, er niet van heeft weerhouden om de sprong naar een nieuwe werkgever te maken. Dit bevestigen ook de laatste cijfers die we hierover hebben verzameld:

Sinds september 2020 stellen we een indrukwekkende stijging van de jobwissels met een kwart vast bij juristen met 1 à 2 jaar werkervaring (van 38% naar 47% die van job is veranderd de afgelopen 12 maanden). We zien ook een stijging met één vijfde in de groep van juristen met 3 tot 5 jaar werkervaring (van 27% naar 32% die van job is veranderd de afgelopen 12 maanden). Bij de juristen met meer dan 5 jaar werkervaring is er geen impact in onze steekproef te zien. De aanhoudende pandemie heeft hen niet opmerkelijk meer van job doen veranderen dan vlak voor de pandemie. Van een algemene “Great Resignation” bij de Belgische juristen lijkt dan ook geen sprake, al blijft de hogere mobiliteit van de jonge juristen verontrusten.

Dat de Great Resignation niet lijkt te zijn doorgezet wat de Belgische juristen betreft, is niet verwonderlijk. De Great Resignation trof in de US vooral sectoren waarbij aanwezigheid op het werk vereist is, zoals restaurants, hotels en de gezondheidszorg. Bovendien blijkt België in het algemeen vrij gespaard te blijven van massale opzeggingen 1. De econoom Mohamed El-Erian stelde daarover onlangs in De Tijd het volgende: “Daar zijn meerdere redenen voor, waaronder het feit dat Europese bedrijven minder mensen afdankten na de uitbraak van de pandemie” 2.

Toch zijn een aantal zaken die de Great Resignation in de VS kenmerken, interessant om mee rekening te houden. De pandemie gaf velen een pauze en dus tijd voor persoonlijke reflectie. Het besef dat er meer in het leven is dan een job uitoefenen die geen voldoening geeft of moeilijk te combineren was met het gezin, was ook een van de redenen die leidde tot de massale ontslaggolf.

De redenen die we van juristen vernemen waarom zij hun job willen opzeggen zijn nog steeds divers, gaande van toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een management zonder duidelijke visie of met wie de connectie ontbreekt, zich verder kunnen ontplooien tot een betere balans tussen werk en vrije tijd. In het bijzonder bij de jongere juristen komt daar ook bij: willen werken bij een bedrijf met een inclusieve cultuur (o.a. belang van feedback), waar CSR geen hol begrip is, alsook de wens om meer impact hebben.

Hoewel er misschien geen sprake is van “Great Resignation”, tonen onze cijfers nog steeds een stijgende mobiliteit bij de juristen in België aan. Hetgeen niet mag verwonderen gelet op de vele vacatures voor ervaren juridische profielen, zowel in de advocatuur als in andere sectoren. Vele kandidaten melden ons dat ze wekelijks berichten krijgen met jobaanbiedingen. De carrièreopties voor juristen zijn vandaag talrijk.

Het spreekt voor zich dat een goed retentiebeleid waarbij wordt ingezet op wat de medewerkers belangrijk vinden, meer dan ooit cruciaal is 3. Regelmatig waardering en erkenning tonen staan daarbij bovenaan: medewerkers willen het gevoel hebben dat ze ertoe doen 4. Een blog van McKinsey verwoordt het perfect: “To retain employees, organizations need to evolve their approach to building community, cohesion, and a sense of belonging at work” 5. Daarnaast verdient ook de mogelijkheid om zichzelf verder te kunnen ontplooien aandacht in een goed retentiebeleid 6. Waken over een gezonde balans tussen werk en privé en daartoe flexibiliteit bieden zijn eveneens belangrijker dan ooit 7. Vooral in de advocatuur is dit een hot topic waar kandidaten wakker van liggen. Vele kantoren bieden programma’s op maat aan, gaande van coaching, ondersteuning inzake mentale gezondheid, yoga, fitness tot gezonde voeding op kantoor. Ze promoten ook flexibel en remote werken alsook de mogelijkheid om langere breaks in te lassen bv. bij geboorte zowel voor de moeder als de vader. De realiteit is evenwel dat de werkdruk zeer hoog blijft voor vele advocaten. De uitdaging om talent te behouden en aan te trekken staat dan ook hoger dan ooit op de agenda bij veel advocatenkantoren 8.

Maar weet ook: vertrekken zijn niet te vermijden. Wanneer het gebeurt, is het belangrijk om vooral dankbaar terug te kijken op de tijd en verwezenlijkingen samen 9, en niet verbitterd of misnoegd te reageren. Ook daarin toont zich goed leiderschap. Uit de gesprekken die we met kandidaten voerden, blijkt dat daar nog ruimte voor verbetering is bij bv. sommige advocatenkantoren. Gelukkig kennen we ook voorbeelden waar een vertrek in de beste omstandigheden gebeurt, met soms zelfs als resultaat dat de jurist uiteindelijk terugkeert.

https://londonlovesbusiness.com/pandemic-fuels-great-resignation-in-uk-job-market-as-workforce-rethinks-career-priorities/

https://www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/mohamed-el-erian-inflatie-begint-als-iets-kleins-tot-plots-de-hele-economie-zich-anders-gedraagt/10358019.html

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours

https://www.reworked.co/employee-experience/countering-the-great-resignation-4-tips-to-creating-a-connected-hybrid-workforce/

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/its-not-about-the-office-its-about-belonging

https://www.reworked.co/employee-experience/countering-the-great-resignation-4-tips-to-creating-a-connected-hybrid-workforce/

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2021/12/13/work-life-harmony-ideas-to-help-slow-the-great-resignation-part-1/?sh=25cc4860c47a

https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/big-laws-great-resignation-why-i-dont-believe-the-hype

https://hbr.org/2021/10/with-so-many-people-quitting-dont-overlook-those-who-stay

Bron: YouConnect

» Bekijk alle artikels: Innovation & AI