Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar op 23 maart 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Zijn uw algemene voorwaarden afdwingbaar? (Flex Advocaten)

Goede algemene voorwaarden zijn voor elke handelaar van belang, of u nu goederen verkoopt, diensten verleent of een combinatie van beiden aanbiedt aan uw klanten. Daarin kan onder meer worden bepaald wat de klachtentermijn is, wat de gevolgen zijn bij wanbetaling (bv. Intresten en schadebeding), welke rechtbank bevoegd is, of er een eigendomsvoorbehoud geldt tot volledige betaling van de prijs, enz… Het merendeel van de handelaars beschikt over algemene voorwaarden. In het beste geval zijn die opgesteld door een jurist of advocaat en niet zomaar van het internet geplukt. Maar zelfs indien uw algemene voorwaarden goed zijn opgesteld, dan nog dient u steeds waakzaam te zijn of u in geval van wanbetaling of betwisting kunt terugvallen op uw algemene voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat u veel sterker staat mocht u in een gerechtelijke procedure verzeild geraken. Op die manier kunnen uw winstkansen immers aanzienlijk verhogen.

Lees hier het volledige artikel