Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag. Wetsvoorstel met wijzigingen goedgekeurd op 16 november 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Daar de kleinhandel onderworpen is aan verplichte sluitingsuren en een wekelijkse rustdag is het belangrijk dat aan de handelaars meer flexibiliteit wordt geboden om in te spelen op bepaalde trends. Daarom bepaalt hett wetsvoorstel dat de wekelijkse rustdag minstens 3 maanden dezelfde moet zijn in plaats van minstens 6 maanden nu. Op die manier kunnen handelaars inspelen op de verschillende seizoenen, op de vraag van hun klanten of op externe factoren zoals openbare werken.

Het wetsvoorstel bepaalt ook dat de handelaars meer afwijkingen kunnen bekomen op de verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag via een aanvraag bij het college van burgemeesters en schepenen van de stad of gemeente waar ze gevestigd zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een verdubbeling van het aantal afwijkingen van 15 naar 30 dagen per jaar.

Lees de volledige fiche van het wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument