Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Verbetering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap wat bepaalde goederen betreft. KB van 1 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Belgisch Staatsblad van 6 november 2023 werd het KB van 1 oktober 2023 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten gepubliceerd.

Het KB beoogt de gedeeltelijke omzetting van ‘Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten.

Het KB is van toepassing op de volgende producten, die geen radioapparatuur vormen zoals gedefinieerd in artikel 2, 42°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en die na 28 juni 2025 in de handel worden gebracht:

 1. gewone computerapparatuur voor consumenten;
 2. de volgende zelfbedieningsterminals:
  • betaalterminals;
  • de volgende zelfbedieningsterminals die worden gebruikt voor het verlenen van onder artikel 2, lid 2, van richtlijn 2019/882/EU vallende diensten:
   • geldautomaten;
   • ticketautomaten;
   • incheckautomaten;
   • interactieve informatieverstrekkende zelfbedieningsterminals, met uitzondering van terminals die als geïntegreerde delen van voertuigen, luchtvaartuigen, schepen, of rollend materieel zijn geïnstalleerd;
 3. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties, die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten;
 4. eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties voor toegang tot audiovisuele mediadiensten;
 5. e-lezers.

Lees het KB van 1 oktober 2023

Webinar

Op vrijdag 1 december 2023 geeft dr. Stijn Claeys (advocaat-vennoot Racine) een live-webinar over ‘Consumentenrecht: hot topics. Nadien on demand aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument