Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Strengere regels voor telemarketing in Nederland (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)

Nederland heeft deze zomer de regels rond telemarketing in haar Telecommunicatiewet aangescherpt. In de toekomst gelden voor telefonische marketing dezelfde regels als voor elektronische marketing: geen telefoonreclame zonder voorafgaande opt-in of zonder bestaande klantenrelatie. Nederland sluit hiermee aan bij de strengere regels rond telemarketing die in een aantal andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland ook al bestonden.

Bel-me-niet-meer

“Bent u de verantwoordelijke voor de energie in uw gezin?” Je kent de vraag ongetwijfeld. We worden immers allemaal slag om slinger ongevraagd gebeld door telemarketeers, vaak in naam van energiebedrijven of telecomproviders in een poging om ons te overtuigen om over te stappen naar de ene of de andere concurrent.

Wie liever niet gebeld wordt voor reclamedoeleinden kan zich zowel in Nederland als bij ons in België inschrijven in het Bel-me-niet-meer register. Telemarketeers zijn verplicht om eerst te checken of jouw naam en telefoonnummer in dat register staan en als dat zo is mogen ze je niet bellen. Dat systeem werkt behoorlijk goed, maar waterdicht is het niet. Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van de regels rond het Bel-me-niet-meer register en heel wat minder ethische ondernemers negeren de lijst met mensen die liever niet gebeld worden volledig.

Strengere regels in Nederland

Maar in Nederland gaat men sinds deze zomer een stapje verder. Telemarketing was er tot 1 juli gebaseerd op een opt-out regeling: wie zich vrijwillig op de Bel-me-niet-meer lijst inschrijft, mag niet meer gebeld worden. Vanaf nu echter geldt in Nederland een opt-in regeling zoals we die ook kennen uit de e-mailmarketing: bedrijven moeten voortaan voorafgaand toestemming vragen en krijgen voordat ze je mogen bellen voor reclamedoeleinden.

Hierop bestaat, net als bij elektronische communicatie, een uitzondering voor bestaande klanten, die sowieso gebeld mogen worden met reclame voor gelijkaardige goederen of diensten. Ook bedrijfsnummers mogen wél nog gewoon gebeld worden.

Interessant is overigens dat de Nederlandse wet daar een duidelijke termijn van drie jaar op zet (vanaf de laatste factuurdatum te rekenen). Heel wat bedrijven stellen zich in de context van hun GDPR compliance de vraag hoe lang ze klantengegevens kunnen blijven gebruiken voor direct marketingdoeleinden, rekening houdende met de verplichting onder GDPR om voor elke verwerking beperkte bewaartermijnen te voorzien.

Nog meer beperkingen

De Nederlandse Telecommunicatiewet voorziet naast de verplichte opt-in ook in een “recht van verzet”, zoals we dat eigenlijk ook kennen uit de GDPR: wie gebeld wordt voor reclamedoeleinden mag tijdens het telefoongesprek aangeven dat hij of zij niet meer gebeld wil worden. Telemarketeers moeten mensen expliciet wijzen op dat recht tijdens het telefoongesprek en moeten dus met andere woorden bij elk telefoongesprek een opt-out mogelijkheid aanbieden.

Telemarketeers mogen bovendien niet langer met een anoniem nummer bellen. Ze moeten je ook kunnen vertellen én bewijzen hoe ze jouw toestemming hebben gekregen, maar dat ook kunnen bewijzen.

En in België?

In België blijft voorlopig alles bij het oude. Telemarketing blijft gebaseerd op een opt-out systeem, waarbij de consument zich op eigen initiatief kan inschrijven op de Bel-me-niet-meer lijst. Wie een telefonische reclamecampagne wil opzetten, moet eerst (tegen betaling) toegang krijgen tot het register en moet zijn of haar telefoonlijsten “ontdubbelen”, zodat wie te kennen gaf niet gebeld te willen worden ook effectief niet gebeld wordt.

Op langere termijn zouden er wel wat dingen kunnen verschuiven. Vanuit de EU wordt al (heel) lang gesleuteld aan een zogenaamde ePrivacy-verordening, die in de toekomst naast GDPR moet komen te staan en waarin een aantal specifieke onderwerpen geregeld worden zoals het gebruik van cookies op websites en ook telefoonmarketing. De huidige ontwerpen van die verordening voorzien bijvoorbeeld in een verbod op het gebruik van anonieme nummers en het recht voor consumenten om telemarketingnummers preventief te blokkeren.

Of en wanneer die strengere Europese regels er komen blijft voorlopig koffiedik kijken. In afwachting is het vooral belangrijk voor Belgische bedrijven die in Nederland of in andere Europese landen actief zijn, om in het achterhoofd te houden dat de regels rond telemarketing verschillen van land tot land. Bovendien moet je als marketeer je telemarketingactiviteiten goed inpassen in een globaal GDPR compliance beleid, wat op zich een hele uitdaging kan zijn. De boetes zowel onder GDPR als onder verschillende nationale wetgevingen zijn aanzienlijk en telemarketing is typisch één van de eerste oorzaken van klachten wegens privacyinbreuken. Aandacht, planning en een goede kennis van de regels zijn dus absoluut nodig.

Bron: Sirius Legal