Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar op 23 maart 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Schadevergoeding factureren aan de klant (Akurad Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Akurad Advocaten) 

Fiscaal

Fiscaal zijn schadevergoedingen zoals doorgerekende herstelkosten maar ook bv. herinneringskosten, kosten voor ingebrekestelling, verbrekingskosten, vertragingsboetes in de bouw etc. , vrijgesteld van BTW.

U kan deze naar keuze aanrekenen via een debetnota, kostennota of een factuur, maar er moet expliciet aangestipt worden dat het over een schadevergoeding gaat die vrijgesteld is van BTW. Mocht iemand u toch BTW aanrekenen dan moet u een creditnota en een correcte factuur vragen. Ten onrechte aangerekende BTW kan u immers niet recupereren.

Ontvangen schadevergoedingen in verband met uw beroep zijn wel belastbaar als beroepsinkomen

Omgekeerd zijn betaalde beroepsgerelateerde schadevergoedingen aftrekbaar als beroepskost.

Privaatrechtelijk

Privaatrechtelijk wordt de vordering tot betaling van een schadevergoeding beschouwd als een zogenaamde ‘secundaire verbintenis’ uit overeenkomst, die in principe geen aanleiding kan geven tot de opmaak van een factuur.

Het gebrek aan (tijdig) protest door de debiteur van een dergelijke ‘oneigenlijke’ factuur impliceert dus niet automatisch diens aanvaarding van aansprakelijkheid en de schuldeiser zal voor de rechtbank dus nog steeds moeten bewijzen dat de gevorderde schadevergoeding door de debiteur verschuldigd is.

Zeker in sectoren waar materiële schade veelvuldig voorkomt (denk aan de verhuur van auto’s, bouwmachines etc.) is het daarom nuttig een doordachte bewijsclausule in de overeenkomst en/of uw algemene voorwaarden op te nemen. Daarin kan u bijvoorbeeld opnemen dat het gebrek aan tijdig protest van uw facturen in voorkomend geval ook de aanvaarding van de daarin gefactureerde schadevergoeding en de aansprakelijkheid daarvoor, impliceert.

Op die manier kan u de bewijslast voor de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beiden in een procedure voor de rechtbank optimaal vermijden.